Potřebujete servis na vodní vysavač Hyla ? Zavolejte na bezplatnou linku 800 100 053 a domluvte se

Než zavoláte,

připravte si výrobní číslo hyly - stříbrný štítek pod rukojetí. Tady máte nejčastější věci, kvůli kterým volali lidé před vámi. Projděte si je - třeba vám pomohou.

Hyla nejede, na vypínači nesvítí světýlko

1. Zkontrolujte, zda jde proud
2. Je Hyla zapojená v zásuvce ?
3. Je zapnutý vypínač ?
4. Zkontrolujte ,jestli není narušený přívodní kabel.

Pořád nic ? Zavolejte na bezplatnou linku 800 100 053 a vyžádejte si návštěvu servisního technika

Vypínač svítí, hyla nejede

Pokud máte typ Hyla NST, GST nebo EST, znovu nasaďte motorou hlavu na nádobu, tak aby jste slyšeli cvaknutí pojistky.

Pořád nic ? Zavolejte na bezplatnou linku 800 100 053 a vyžádejte si návštěvu servisního technika

Vyklouzla vám nádoba z ruky a rozbila se? Nebo něco jiného ?

To nic, to se stává maximálně jednou za 10 let.

Podívejte se do eshopu a objednejte novou.

Potřebuji náhradní díly

Klepač jede, ale práší se před ním a voda v nádobě zůstává čistá

Hylu vypněte, odpojte hadici klepače od Hyly. Podívejte se do klepače, jestli nneí ucpaný. Stejně zkontrolujte trubice a hadici.
Hadici zkuste profouknout . Sundejte mřížku z výfuku hyly, nasaďte tam hadici a rukojeť hadice vložte do sacího otvoru Hyly. Změníte tak směr proudu vzduchu. Několikrát zopakujte.

Pořád nic ? Zavolejte na bezplatnou linku 800 100 053 a vyžádejte si návštěvu servisního technika


Hyla jede, na klepači svítí červené světýlko a nevrčí

Je sepnutá ochranná pojistka. Asi někdo před vámi nasál kraj koberce, záclonu nebo hračku.
Hylu zastavte a vypněte.

Zkontrolujte, jestli není válec zablokovaný nasátým kabelem nebo husí kostí. Pokud ano - vyndejte to a zkuste, jestli se válec klepače volně otáčí.

U typu Hyla NST a GST bude vpravo dole na klepači malé červené tlačítko, To zmáčknete a tím odblokujete pojistku.

U typy Hyla EST stačí vypnout a zapnout Hylu hlavním vypínačem. Pojistak se uvolní sama.

Po opětovném zapnutí Hyly by se měle klepač zase rozjet.

Pořád nic ? Zavolejte na bezplatnou linku 800 100 053 a vyžádejte si návštěvu servisního technika

Odjeli jste na dovolenou a zapoměli vodu z posledního úklidu v nádobě ?

Hylu nepouštějte. Vyklepněte shnilý obsah nádoby na kompost. Nádobu a spodek motorové hlavy umyjte jarovou vodou nebo octovým čističem.
Nepouřívejte přípravky s chlorem a ni kyselinu !

Pro dezinfekci objednejte Aqua fresh od Hyly, kápněte ho do vody a nechte chvíli běžet někde vemku.

Nepomohlo ? Zavolejte na bezplatnou linku 800 100 053 a vyžádejte si návštěvu servisního technika

Potřebuji náhradní díly

Půjčili jste Hylu svým mladým, kamarádům, známým a oni s ní uklidili po stavbě ?

Tady pomůže jen revize a vyčištění v servisu.

Zavolejte na bezplatnou linku 800 100 053 .Domluvte si termín a způsob dopravy do servisu.

Varování

Hyla je elektrický přístroj. Jako takový jej mohou opravovat a čistit pouze autorizovaní odborníci s příslušným vzděláním. Pokud si Hylu chcete opravovat sami, riskujete úraz elektrickým proudem. Navíc bude následná oprava opravy dražší než když nám Hylu prostě předáte do servisu.

Všichni naši servisní technici prošli školením přímo u výrobce Hyl a jsou autorizovaní ke všem opravám.