Reklamační formulář

Prosím uveďte své kompletní kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace

Jméno, příjmení*
Adresa včetně PSč*
Mobil*
E-mail:*
Reklamované zboží*
Popis reklamace, čeho se týká*
Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):*