14-měsíční test potvrzuje. Používání Hyly pomáhá lidem trpícím alergií.

Označení vodního vysavače hyla jako vysavač, co pomáhá proti alergii

Výsledky terénního výzkumu (překlad, zkráceno)
Smyslem dlouhodobého experimentu bylo otestovat, jak dokáže pomoci přístroj HYLA GST (Gejzír Separátorová Technologie) použitím vodní filtrace se samočistícím separátorem lidem s predispozicemi k alergiím.

Hodnotil se rovněž potenciální vliv přístroje na lidi s již projevenou alergií.
Alergie je chápána v medicínském pojetí jako rozběhnutí přemrštěné obranné reakce imunitního systému na nezávadný vnější podnět.To jsou různé typy alergických reakcí( typ I – IV ). Atopické formy ukazují stále dokola stejnou skupinu nemocí, které explozivně rostou v civilizovaných zemích.

Jaké zdroje alergenů se testovaly


Experimentální ověřování trvalo 14 měsíců od února 2011 do dubna 2012. Zahrnovalo všechny sezónní alergie v průběhu celého roku. Testovaly se všechna vegetační stadia alergenních rostlin a zdroje pylů (rašení, kvetení, rozptyl semen) od léta do zimy. Do přehledu možných expozic způsobujících alergie byla zahrnuta i topná sezóna.

Certifikační zípis o vodním vysavači co pomáhá alergikům

Jaké osoby se testování zúčastnily

Experiment se prováděl na 5 subjektech od 24 do 54 let, které na začátku
absolvovaly kompletní lékařské vyšetření. Žádný z nich nebyl v zaměstnání vystaven působení alergenů, znečisťujících nebo dráždivých látek.Všichni byli v dětství kojeni a očkováni.

Stres ze zaměstnání na stupnici od jedné ( nejméně) do deseti ( nejvíce)
uváděli mezi 3 až 7. Všichni žili v městské zástavbě v bytových domech a neměli domácí zvířata. Pro prevenci alergií používali speciální ložní prádlo a pračky vzduchu.

Alergizující faktory u testovaných lidí v průběhu výzkumu

Přítomnost alergizujících faktorů jako je domácí prach, zvířata (srst), roztoči, pyly, rostliny a plísně se projevuje jako astma, podráždění očí, vyrážky, kožní problémy, kašel, smrkání, mělké dýchání nebo probouzení se v noci. Alergie se začaly projevovat pouze v létě , když bylo subjektům mezi 7 až 17-tým rokem a postupně se jejich projevy udržely celý rok.

Symptomy alergií byly dobrovolně denně zapisovány. Do začátku experimentu byly symptomy potlačovány pouze pomocí medikamentů, zvýšením vlhkosti vnitřního prostředí a venkovními aktivitami.

50% subjektů bylo v konstantní lékařské péči a 80 % bralo pravidelně léky. Užívání léků zlepšilo celkovou kondici osob zhruba na 50 %. Celkové zatížení projevy alergií bylo vnímáno na začátku experimentu na stupnici od 1 (nula) do 10 (velmi silná) na stupni 6.

V čem Hyla pomohla

Po dokončení testovacího období v dubnu 2012 všechny subjekty vyplnily formulář o svém momentálním stavu. 80 % subjektů zpozorovalo, že se v jejich denním životě zvýšilo fyzické i psychické zatížení (zkouškové období, profesionální a rodinné problémy, kariérní změny).

Přesto od té doby všechny subjekty hlásily významné snížení frekvence a množství medikace, přestaly potřebovat stálou lékařskou péči. Jakoby mnoho z dřívějších symptomů mezitím vymizelo. Celkové zatížení subjekty v následujících dnech hodnotily na výše zmíněné stupnici jen jako poloviční zátěž. ( na stupni 3).

Matrace vyčištěná do hloubky klepačem Hyla. Voda je plná výkalů rozotočůa staré kůže
Stará kůže, roztočí trus a alergeny ve vodě po čištění matrací Hylou

Zvláště nadšené byly subjekty z účinnosti čištění matrací systémem HYLA GST. Po čištění se raketově vylepšil noční spánek. Zmizely do té doby běžné projevy alergií jako mělké dýchání, rýmy,kýchání ,oční problémy a kopřivka.

Všechny osoby se jednohlasně shodovali v tom, že zvláště po předchozím používání „normálního“ vysavače je po přečištění matrací HYLOU hladina vody pokrytá špinavou tmavě šedou pěnou.

Velice dobře byla také hodnocena možnost regulovat si doma vlhkost
a čistit si vzduch, takže tím omezili nebo vymazali mnoho alergických projevů.

Pozitivně byla také přijata možnost širokého výběru vonných esencí a desinfekcí, které zvyšovaly účinky čištění vzduchu.

Hodnocení spokojenosti s účinky Hyly

Na stupnici od 1( nejméně) do 10 (velmi spokojeni) hodnotilo 80 % subjektů na stupni mezi 8-10 . Jedna osoba hodnotila svoji spokojenost stupněm 5 – negativně byla hodnocena větší náročnost (nalití vody do nádoby) ve srovnání s konvekčními vysavači. To je vyváženo pozitivním efektem daleko lepšího čištění.

Pečeť potvrzující prospěšnost vodního vysavače Hyla pro alergiky a astmatiky

Hodnocení účinku používání Hyly na alergii a astma

Po 14 měsících pravidelného používání HYLY GST došlo podle prohlášení pacientů k vymizení alergických symptomů nebo vyléčení alergických problémů. Medikace mohla být značně omezena v řádech desítkách procent. V zásadě, kvalita života se zvýšila u všech subjektů.

hylacz
O Hyle nás píše celý tým. Zkoušíme, co a jak se dá s hylou dělat. Máš dobrý nápad co s Hylou dělat a chceš se přidat? Napiš nám.