Kdy se vám lépe dýchá. Když vzduch perete nebo filtrujete ?

Žába s rouškou, jak se lépe chránit před prachem

Z hlediska výrobce je mnohem výhodnější filtrování. Každý filtr má jen omezenou kapacitu a tudíž ho musíte měnit, ať chcete nebo nechcete. Tak má výrobce zajištěný odbyt a vy jste na něm závislí, pokud potřebujete čistší vzduch.

Při praní vzduchu propíráte vzduch vodou. V přírodě tento princip funguje od té doby, kdy je na zemi voda aje téměř zadarmo. Proč ho tedy nepoužívat doma také ?

Při čištění vzduchu nejde jen o odstranění dráždivých látek, alergenů a prachu. Po vyčištění vzduchu vodou dýcháte vzduch příjemně zvlhčený a lehce přírodně ionizovaný. Lépe se vám rozpouští kyslík v krvi a cítíte se jako zamlada.

Filtrování vzduchu

Filtry mají několik věcí společných bez ohledu na materiál nebo konstrukci.

 1. Zachytávají a skladují nečistoty na sobě, tedy v čističce vzduchu nebo vysavači, kde jsou umístěné
 2. Kapacita filtrů je omezená, musí se měnit
 3. Zachytávají pouze nečistoty větší než jsou dírky ve filtrech, kterými prochází vzduch. To znamená, že jemnější prach, který je nebezpečnější než velký, proudí zpět do vašeho domova.
 4. Pracují správně jen po omezenou dobu

Jak filtry pracují

Filtr je vlastně cedník. Filtrace funguje stejně jako když doma sléváte špagety do cedníku. Špagety zůstanou v cedníku a přebytečná voda se zbytky po vaření teče do odpadu. Rozdíl je jen v tom, že filtr je o něco hustší a to, co nezachytí nejde do odpadu, ale zpátky do místnosti.

jak pracují filtry ve vysavači a čističce vzduchu

Materiál filtrů musí splňovat protichůdné požadavky. Musí zachycovat nečistoty a zároveň propouštět vzduch.Takže větší kousky nečistot a prachu zůstanou na filtru, menší projdou dírkami filtru spolu se vzduchem. Účinnost každého filtru je výsledkem kompromisu mezi zachytáváním a propouštěním. Proto je v čističce vzduchu několik filtrů za sebou a každý má jinou funkci.

Různé konstrukce filtrů

Detail filtr do čističky vzudchu
Detail Hepa filtru v ceně 1.800,- Kč

Nejčastějším materiálem je různě skládaný speciální papír. Může obsahovat různá dutá vlákna, skleněná vlákna, nanovlákna, uhlíková vlákna nebo dokonce částice stříbra kvůli likvidaci bakterií.

Podle uspořádání vláken se dělí na dvě skupiny.

První skupina filtrů má v sobě dírky jako tunýlky s rovnými stěnami. Používají se na záchyt největších nečistot a jen výrobci prezentují jako omyvatelné. Většina prachu zůstává před filtrem a nechá se oklepat nebo omýt.

Druhá skupina filtrů má stěny tvořené různě uspořádanou změtí vláken. Nejjednodušší je třeba molitan nebo filtry před motorem vysavače. Nejsložitější vnitřní strukturu mají Hepa filtry a filtry s nanovlákny. Prach zachytávají v sobě mezi vlákny. Musí se vždy měnit celé a měli by se likvidovat jako nebezpečný odpad.

Třetí skupina jsou filtry elektrostatické, které zachytávají určitou část domácího prachu na kovové elektrody různého tvaru. Většinou jsou omyvatelné, tiché a s nízkou kapacitou omezenou plochou elektrod.

Co si skladujete na filtrech domácí čističky vzduchu

Domácí prach je zvláštní v tom, že obsahuje velké množství organického materiálu rozpadlého na malé kousky. Jsou to:

 • šupinky kůže
 • vlasy, chlupy
 • drobky, zbytky jídla
 • výkaly roztočů
 • mrtvý hmyz a části hmyzích těl
 • spory plísní a plísně
 • bakterie, viry a jiné choroboplodné zárodky

To vše je promícháno se zbytky čisticích prostředků, prachem zvenčí, používanou kosmetikou a chemickými sloučeninami, které se uvolňují z podlah stěna vybavení bytu. Do této směsi ještě přidejte bakterie a viry z různých onemocnění a máte obsah vrstvy, která je usazená na filtru čističky.

filtr čistička vzduchu roztoči bakterie plísně viry

Výhody a nevýhody filtrování vzduchu

Výhody :

 • Relativně nízké pořizovací náklady čističky vzduchu
 • Automatizovaný provoz některých čističek

Nevýhody :

 • Musíte je často kontrolovat a čistit kvůli zachování hygieny. V tom vám žádné UV lampy nepomohou
 • Výměnné filtry jsou drahé a je to spotřební materiál. Roční náklady na nutnou výměnu filtrů mohou dosáhnout i ceny celé čističky vzduchu. Tady se výrobce zahojí.
 • Nejmenší a nejnebezpečnější prach budete mít vždy zpátky doma. Jen ho neuvidíte.

Praní vzduchu vodou

Princip je jednoduchý a bezchybně funguje miliardy let. Když chcete dostat prach ze vzduchu, namočte ho. Venku to za vás dělá déšť, rosa, mlhy, sněžení a vším míchá vítr. Doma v obýváku žádný déšť nepotřebujete. Voda je bezpečně uzavřená v nádobě a odlučování nesmáčivého prachu dělá za vítr rotační separátor.

Jak praní vzduchu probíhá

Vzduch s prachem projde až na dno nádoby naplněné vodou. Voda se používá úplně obyčejná z kohoutku. Na dně nádoby zůstanou těžší a větší nečistoty jako je třeba písek.

Výkaly roztočů a jiné organické zbytky se ve vodě rovnou rozpustí. Málo smáčivé pyly a šupinky kůže se dostanou do gejzíru vody, který se zvedá k samočisticímu rychle rotujícímu separátoru. Díky velmi vysokým otáčkám je separátor odseparuje – oddělí z proudu vzduch a zapírá je do vody. Stále znovu a znovu, dokud v ní nezůstanou.

Proces praní a čištění vzduchu je velmi rychlý a důkladný. Separátor zapere do vody částice prachu velikosti virů, takže ani nejmenší zrnko neunikne. Ase špinavou vodou všechny alergeny a dráždivé látky vylijete do odpadu a už nikdy vás nebudou obtěžovat.

Kombinované pračky vzduchu

Některé firmy nabízejí přístroje, které nejdřív vzduch nechávají projít vodou a pak ho ještě filtrují. Zásadní nevýhodou je, že bez separátoru se na výstupním filtru zachytávají nesmáčivé organické zbytky, které mohou lehce zplesnivět. Filtry musíte kupovat a měnit stejně.

Podobný problém mají i přístroje, u kterých v režimu praní vzduchu uberete otáčky separátoru na rychlost kolem 8.000 otáček za minutu, aby nebyly hlučné. vzduch pak jen tiše probublává vodou, ale účinnost čištění je velmi malá. Většinou nahoře na přístroje najdete další knoflíky a regulátory režimů, ať už digitální nebo mechanické. Rotační separátor správně funguje jen při rychlostech kolem 25.000 otáček za minutu.

Nevýhody praní vzduchu

 • před každým použitím musíte do přístroje nalít vodu
 • po použití vylít špínu
 • pořizovací cena přístroje je vyšší

Výhody praní vzduchu Hylou

Vzduch praný vodou Hyla
 • Vyčištění vzduchu v místnosti trvá velmi krátkou dobu
 • Při každém použití máte zajištěnou hygienu na 100 %. V přístroji se nic nemnoží ani neplesniví
 • Záchyt dráždivých látek a alergenů je bezkonkurenční
 • Životnost Hyly je přes 20 let
 • Po celou dobu životnosti máte zajištěné, při dodržování návodu k obsluze, stejné parametry čištění vzduchu jako u nového přístroje.
 • Velmi nízká spotřeba energie
 • Žádné náklady na spotřební materiál

Proč se vám vzduch vypraný vodou dobře dýchá

Při čištění vzduchu nejde jen o odstranění dráždivých látek, alergenů a prachu jako během filtrace. Po vyčištění vzduchu vodou dýcháte vzduch příjemně zvlhčený a lehce přírodně ionizovaný. Lépe se vám rozpouští kyslík v krvi a cítíte se velmi dobře. Zkuste a uvidíte.

hylacz
O Hyle nás píše celý tým. Zkoušíme, co a jak se dá s hylou dělat. Máš dobrý nápad co s Hylou dělat a chceš se přidat? Napiš nám.