Co vám doma otravuje vzduch. Jedy venkovní a vnitřní.

Varování jedy venkovní a vnitřní

Dýchat bez námahy je pro nás po většinu života samozřejmost. Ale když se něco zvrtne, stává se z dýchání život ohrožijící problém. Hladovět totiž vydrží netrénované lidské tělo až 40 dní. Bez vody 7 dnů. Ale zkuste přestat dýchat jen na jednu minutu. K omezení dýchání může docházet nenápadně a postupně, nebo velmi rychle. Příčinou je většinou znečištění vzduchu. Buďto zvenčí, nebo zevnitř.

Zdroje znečištění

Čistý vzduch, tak jak nám ho prezentují výrobci různých čističek vzduchu, je prakticky nedosažitelný. Pokaždé bude obsahovat koktejl různých látek a my si jen do jisté míry vybíráme, které budeme konzumovat a v jakém množství.

Takže. Když chceme vzduch vyčistit, musíme vědět, co budeme odstraňovat a jakého jsou nečistoty původu.

Vnější zdroje znečištění vzduchu

Nejčistší vzduch je venku ke konci deště. Prachové částice prakticky všech velikostí jsou ze vzduchu vyprané. Obsah záporných iontů je na maximu. Obsah plynů jako je NO2, CO2,SO2 a jiné je výrazně snížený, protože jsou rozpustné ve vodě.

Podle čeho poznáte, že prach který máme doma, pochází zvnějšku ? Je barevný. Tmavé jsou saze, částice půdy a prach z obroušených pneumatik. Prach obroušený z brzdových destiček a kotoučů je po zvlhčení rezavý. Lepivý žlutý a červený prach bývá ze zemědělských postřiků. Dusivý prach z okolí chemických komplexů má barvu podle výroby. Pyly jsou většinou žluté nebo dohněda.

Znečištění vzduchu vznikající při dopravě

Ještě před nedávnou dobou to byly hlavně spaliny, které se považovaly za největší nebezpečí pro naše zdraví. Díky prudkému snížení emisních limitů došlo ke snížení produkce spalin. To je samozřejmě dobře, protože inhalování produktů spalování ropných produktů vede k celé řadě nemocí, rakovinou počínaje, přes změny na mozku a neplodností konče.Velmi jemné částice sazí z benzinových a naftových výparů se vdechováním dostanou do celého těla.

Největší problém u aut tak není oxid uhličitý z výfuků. Jsou to nespálené zbytky paliva a částice, které vznikají z otěrů pneumatik, otěrem komunikací, korozí aut a prachem, který víří. Oděr z pneumatik může uvolnit až 20 gramů prachu na 100 kilometrů!

Omezte proto jízdy autem na minimum, protože v autě je vzduch velmi špatný právě z tohoto důvodu. Klimatizace rozhání znečištěný vzduch ke všem pasažérům, takže pokud vozíte děti ráno do školky, škodíte nejen okolí, ale hlavně sami sobě. Pokud bydlíte u silnice nebo autobusového terminálu, dávejte si pozor na větrání v době špičky.

Další velmi nebezpečné jedy z dopravy

  • Extrémně jemný prach vzniklý vzájemným obrušováním pneumatik a silnice. Je to směs materiálu z pneumatik, gumy a asfaltu rozemletá na tak jemné částice, že tvoří aerosol. Ten se drží ve vzduchu velmi dlouho a létá na velké vzdálenosti.
  • Jemné kovové pilinky vznikají při brzdění odíráním brzdových kotoučů. Jejich vůni znáte ve velkém na nádraží při zastavování vlaku. Některé výzkumy spojují kovový prach z brzd srozvojem Alzheimerovy choroby a chorobami srdce. Protože je často ve velikosti pod 0,3 mikrometru, prochází většinou filtrů a dostává se dýcháním hluboko do těla. Navazuje na sebe další jedovaté látky a vytváří komplexy sloučenin, které způsobují oslabení organismu. Podle rakouských, švýcarských a německých vědců ze skupiny Leopoldina, která přezkoumávala doporučení německé vlády ohledně emisí NOx, je vdechování tohoto prachu nebezpečnější než samotné emise.

Zemědělci a čistý vzduch

Domy na okraji satelitů, vesnic a měst mají činnost zemědělců z první ruky.
Prach z orání a spálená nafta(bio) od traktorů. Prach od kombajnů a spálená nafta(bio) při sklizni. Postřiky a spálená nafta(bio) kdykoli během roku

Řepkové pole s uschlou okolní vegetací
Po postřikách zemědělských plodin často zahyne vše okolo

Dříve častá vůně kravínů, prasečáků a drůběžáren je po krachu mnoha podniků a modernizací ostatních zredukována.Opravdovým průšvihem je masivní používání chemických přípravků na hubení plevele, hmyzu a rostlinných chorob. Zemědělci nemají povinnost informovat obyvatele přilehlých nemovitostí o jejich použití.

Přípravky typu roundup mají prokazatelné karcinogenní účinky. Jiné jako chlorpyrifos zpomalují rozvoj dětí a,poškozují je v průběhu prenatálního vývoje a zvyšují riziko autismu. Po vdechnutí postřikových aerosolů umírají domácí zvířata i koně. Rodí se předčasně postižená mláďata i děti.

Většina těchto jedů zůstává v půdě. Při orbě, setí nebo jiné práci se spolu s prachem dostávají také do domů.

Bohužel zemědělci často patří ke průmyslové skupině vyrábějící tyto chemikálie a zároveň přísady do bionafty. Takže žlutý pyl z lánů řepky je z borovic, pesticidy ve vodě ze studny jsou neznámého původu a pokud nemůžete mít děti, zajděte si do reprodukčních center stejné skupiny.

Řešení. Zajímejte se už při výběru domu , kdo hospodaří v nejbližším okolí. Postřiky vítr zanáší až 500 metrů. Pokud máte časté respirační potíže a prudké záchvaty kašle, zjistěte si, jak často a čím stříká pole v okolí. Mohou to být normální reakce těla na jedovaté látky. Pokud ve vzduchu cítíte chemii, tak to chemie je.

Postupujte tak jako nás to učili svého času v branné výchově při chemickém útoku. Zavřete okna a dveře. Zavřete mikroventilaci a počítejte s častější výměnnou filtrů klimatizace. Pokud máte vodní čističku vzduchu, nechte ji běžet.

Znečištění ovzduší od elektráren

Průmyslově znečištění ovzduší

Díky tlaku ekologických organizací a implementaci směrnic Evropské unie se silní znečišťovatelé udrželi jen v několika aglomeracích. Jedná se především o oblast Ostravy, kde se k železárnám přidávají doly v Polsku, na Ústecku a v Praze.

Na Ostravsku jde o produkci velkého množství drobného železného prachu velikosti PM10 a benzopyrenu. Pozor si dávejte na stare výsypky ze šachet, které mohou být nenápadné a částečně zarostlé. Přesto se z nich uvolňují různé škodlivé látky a prach.

Ústecko trpí velkými otevřenými lomy a množstvím elektráren a chemiček. Už se sice udělalo hodně pro zlepšení situace, nicméně úsporné programy vedly v posledních letech dokonce k haváriím spojených s únikem životu nebezpečných látek. Hlavním znečištěním je opět jemný prach z povrchových dolů, spaliny z elektráren a exhalace ze zpracování ropných produktů z rafinérií.

Lokálně se vyskytuje více “drobných” znečištovatelů. Prevencí je zajímat se o záměry sousedů. Když se pokoušíte o změnu až ve chvíli, kdy jste obtěžováni nepříjemným pachem nebo exhalacemi , je pozdě. I malá firma může rychle způsobit velké zamoření.

Lokální topeniště

Stromeček v betonu

Lokální topeniště jsou kotle na pevná paliva do 300 kW. Hlavní problém lokálních topenišť je v jejich hustotě na relativně male ploše. Navíc emise jsou vypouštěny v zóně dýchání obyvatel v male výšce nad terénem. Takže v některých místech se podílejí až 75 procenty na znečištění ovzduší.

Ve vesnických oblastech jsou často kotle a kamna zastaralá a obyvatelé jsou zvyklí spalovat komunální odpad. Do vzduchu se tak dostávají nejen toxické oxidy uhlíku, dusíku a síry, ale take sloučeniny chloru, organické látky, těžké kovy a velké množství jemného prachu.

Určité zlepšení nastalo po zavedení kotlíkových dotací, kdy stat zadotoval výměnu zastaralých kotlů za moderní s vysokou účinností. Stačí ale jeden čmoudil, který zamoří celou oblast. Aby jste to nebyly zrovna vy, přečtěte si pravidla správného topení.

V případě tohoto způsobu znečišťování můžete hodně změnit spoluprací v komunitě. Je mnohem jednodušší získat poradce pro získání dotací pro celou obec než se o to pokoušet jako jednotlivci. Stejně tak kontrola, co kdo pálí, je mnohem jednodušší azákon o ochraně ovzduší je nyní na straně těch, kteří preferují čistý vzduch. I když sousedské vztahy mohou udáním utrpět, jde o vaše zdraví a život.

Přirozené alergeny

Venkovní vzduch je naplněn nesmírným množstvím různých látek i bez přičinění člověka. Je to nosné medium pro šíření informací mezi rostlinnými a zvířecími druhy. Týkají se buďto rozmnožování nebo obrany. Květiny vůní lákají hmyz, rostlinné a zvířecí feromony upozorňují na možnosti množení, větrosnubné rostliny posílají pyl napřímo. Zdravý smrk při napadení např. kůrovcem vylučuje látky, které ho odpuzují a zabíjejí. Ostatní stromy je cítí take a praktikují společnou obranu. V každém ročním období plní vzduch jiné druhy svým poselstvím.

Vzhledem k tomu, že žijeme většinu času mimo tento prostor, nejenže už nejsme schopni v těchto informacích číst. Naše těla na ně reagují přehnaně jako na nebezpečí. Senná rýma, alergie na pyly, to byly věci před několika generacemi prakticky neznámé. Ještě tak otravy po snědení některých bylin nebo brouků.

V současné době intenzivní zemědělství a doprava vyhubilo přes 70 % hmyzu, takže klesá i počet rostlinných druhů, které tento hmyz opyloval a tím se zároveň zmenšuje množství a rozmanitost pylů jako alergenů.

Nicméně stejně je nejlepší posilovat svoji vlastní imunitu otužováním a pobytem venku. První reakce může být bouřlivá, ale stálým vystavováním se alergenu reakce postupně slábne a tělo se stále lépe a lépe vyrovnává i s ostatními alergeny. Toto posilování imunity můžeme praktikovat i pod lékařským dohledem.

Snížení množství venkovních alergenů doma jde nejlépe vodním vysavačem, který dokáže namočit i pyly. Odsávejte je take z oblečení po procházce, srsti psů a koček a ze svých vlasů. Že je lepší pracovat na vlastní odolnosti, než polykat prášky a chodit ven podle pylového kalendáře.

Další velkou skupinou látek způsobující reakce těla vylučují organismy rozkládající organickou hmotu. Plísně, houby, bakterie, mikroby. Styk s nimi není žádné neštěstí, protože nekonečné kolo života v sobě má jak vznik, tak zánik. A člověk je jeho součástí ať chce nebo nechce. A protože vprůměrném lidském těle mezi 30 biliony lidských buněk žije 39 bilionů mikrobiálních buněk, znamená to, že většinu z nás tvoří “spřátelené” mikroorganismy.

Pokud doma udržujete přehnanou hygienu, poškozujete si imunitu mnohem víc. Tím, že hubíte vnější mikroorganismy, zabíjíte svoje přátelské bakterie, které vás před nimi chrání. A když je tělo otevřeno, lehce onemocníte.

Vnitřní zdroje znečištění vzduchu

Základní barva prachu vzniklého uvnitř je šedivá. Sáhněte si nahoru na skříň a uvidíte. Pokud máte hladkou podlahu, znáte chuchvalce šedého prachu u stěn.

Živý domácí prach

roztoč požírající lidskou kůži

Největší složkou domácího prachu je lidská kůže. Každý den ztratíme cca 2,5 gramu jemných šupinek kůže. Za průměrný život to dělá cca 720 kg. Když si to pronásobíte počtem členů domácnosti, už víte, proč musíte pořád utírat prach.

Vlasů má průměrný člověk na hlavě cca 100.000 a každý den jich kolem 100 vypadne. K tomu chlupy, vlákna z oblečení, drobky a zbytky z jídla. Pes nebo kočka se také počítají. Takže “domácí” prach je organický.

Prach obsahuje rovněž pozůstatky potu a uschlé sliny po kýchnutí. Organické částečky prachu napadají různé plísně a konzumují je drobní živočichové. Nejznáměnší jsou prachoví roztoči, rybenky a další hmyz. Protože všichni tito živočichové nejen konzumují, ale i vylučují, přispívají ke specifické vůni každého bytu.

Důkaz najdete ve vysavači. Čichněte si k filtru nebo sáčku, který je ve vysavači déle než týden a mate základní představu o tom, jak působí váš byt na čichové buňky cizího návštěvníka.

Voňavé svíčky, difuzéry nebo osvěžovače tento pach pouze přebíjejí a přidávají do něj další chemické látky.V případě svíček rakovinotvorný přepálený stearin.

Čisticí prostředky

čistící prostředky jsou silným zdrojem znečištění v domácnosti

Časy, kdy si hospodyňky vystačily s mýdlem, sodou a octem, už jsou pryč. V každé drogerii mate plné regály různých čisticích prostředků. Problém je v tom, že po úklidu v místnosti zůstávají jejich zbytky, které mezi sebou různě reagují a vytvářejí nové sloučeniny. Nejnebezpečnější jsou v tomto směru přípravky s chlorem a amoniakem.

Chlor a čpavek ( amoniak) jsou velmi dráždivé plyny a podporují rozvoj astmatu a alergií. Běžně se uvolńují z přípravků na čištění záchodových mís (SAVO), čistících prostředcích na plísně nebo prostředcích na trouby. Pokud použícáte i čističe na odpady jako krtek nebo hydroxid sodný, dochází v koupelně ke vzdniku jedovatých chloraminových plynů.

Antibakteriální přípravky často obsahují triclosan. Po jeho vystavení sluinečnímu záření se mění na dioxiny, které jsou tzv. bioakumulativní – ukládají se ve tkáních. Dřív se běžně používal v nátěrových hmotách, než se objevily jeho rakovinotvorné účinky. Při tom se o účincích triklosanu na bakterie pochybuje.

Fosfáty v přípravcích na mytí nádobí a pracích prášcích sice změkčují vodu, zároveň zvyšují ukládání cholesterolu v tepnách a tím riziko onemocnění srdce. Fosfáty snižují schopnost kostí a schopnost vstřebání železa z potravin. Do těla se dostávají přes kůži z oblečení a dýchacími cestami.

Formaldehyd je pro svoje konzervační vlastnosti používaný v kosmetice, čistících prostředcích na desinfeci a sterilizaci. Jeho inhalace způsobuje respirační potíže, zákal rohovky a podráždění sliznic. Zvyšuje riziko rakoviny a vzniku leukémie.

Vonné látky přidávané do čistícíhc prostředků kvůli vůni čistoty jsou z více než 95 % syntetické. Většina se vyrábí z ropy a je karcinogenní. Přinejmenším působí potíže alergikům a astmatikům.

Prostě čtěte složení ještě v krámě, protože ani dobré větrání při úklidu vám nezaručí, že váš domov bude zdravý a bezpečný.

Co uvolňuje nábytek a podlahové krytiny

Většina nábytku se vyrábí z tzv. aglomerovaných materialů. Tedy rozemleté piliny slisované s lepidlem. Stále ještě se při výrobě používají močovino-formaldehydová lepidla, jen nižší koncentrace. Formaldehyd je v nábytku uzavřen vrchní a spodní folií, takže se uvolňuje pomaleji, za to ale stále. Co umí s lidským tělem si můžete přečíst v předchozím odstavci. U USB desek došlo k jeho nahrazení polyuretnovými pryskyřicemi, ale masiv je masiv.

Pokud netrváte na hladkém zrcadlovém povrchu, tak většina laků je dnes již vodorozpustných a uvolňuje mnohem méně organických rozpouštědel než v minulosti. Platí, že čím organičtější povrchová úprava (včelí vosk apod.), tím náročnější údržba a časem nádherná patina. Vyplatí se ivestovat do opravdu dřevěného nábytku, protože ten bude časem stale krásnější. Nábytek z laminovaných desek bude naopak vypadat stale lacinější a rychleji se rozpadne.

Při výrobě kobercových krytin, vinylových podlahových krytin, laminovaných plovoucích podlah nebo litách podlah se používají organická rozpouštědla a lepidla. Lepidla se take používají při lepení těchto krytin na podlahu. Dobrou zprávou je že se jejich emise oproti používání např.Chemoprenu výrazně snížily, nicméne přetrvávají v interieru dlouhou dobu.

Je zapotřebí sledovat hlavně přítomnost toluenu, xylenu a benzene. Všechny tyto látky při dlouhodobé expozici kromě otupělosti způsobují oslabení mozkových funkcí až demenci a poruchy zraku.Mohou také urychlit nástup alergií u dětí. Často se to prjeví po renovaci dětského pokoje.

Elektrosmog a působení elektrických přístrojů

elektrosmog

Elektrosmog nebo elektromagnetické znečištění je podle Wikipedie neionizující záření, které se přirozeně v přírodě nevyskytuje. Kvůli jeho možnému škodlivému vlivu se vede řada výzkumů bez jasného výsledku.

Vzhledem k obecně známým změnám chování zvířat v blízkosti elektromagnetických polí různých vedení a vysílačů jsou jasně škodlivé. Prudký rozvoj mobilních a datových sítí způsobil revoluční změny takřka globálního rozsahu. Důsledky změn magnetických a elekromagnetických polí na lidský organismus v tomto experimentu můžeme jen odhadovat, ale nebudou k lepšímu.

S jistotou se projevuje negativní výsledek na rozvoji malých dětí. Pokud spí v blízkosti domácího WIFI vysílače, mají chůvičky a hlídače dechu, které stale vysílají,tak špatně spí, mají oslabenou imunitu, a zvyšuje se možnost vzniku alergie a astmatu.

hylacz
O Hyle nás píše celý tým. Zkoušíme, co a jak se dá s hylou dělat. Máš dobrý nápad co s Hylou dělat a chceš se přidat? Napiš nám.